Opracowanie zintegrowanego środowiska obliczeniowego trwałości na modelu dyskretnym złączy uwzględniającego probabilistyczną naturę występowania efektu skali oraz podziału złącza na „ogniwa” o różnym potencjale destrukcyjnym.

Rozwiązanie dotyczy obszaru projektowania oraz projektowania wstecznego węzłów konstrukcji stalowych wykonanych przez spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazowej (metody MIG/MAG) i narażonych na obciążenia zmienne w czasie. Rozwiązanie to odnosi się do węzłów w których spoina po jej wykonaniu nie poddana została żadnego rodzaju obróbce mechanicznej ani cieplnej. Jest to jeden z często spotykanych przypadków. Zaproponowane rozwiązanie umożliwia wsparcie procesu projektowania spawanych węzłów konstrukcyjnych o precyzyjną wiedzę nt. skutków przewymiarowania konstrukcji. Wiedza ta zawarta jest w charakterystykach zmęczeniowych typu naprężenie-trwałość, wygenerowanych dla różnych geometrii złączy, w różnych wariantach objętości materiału i na różnych poziomach naprężenia. Odwołanie się do tych charakterystyk umożliwi szybką analizę możliwości wyprodukowania złącza o mniejszych gabarytach, przy tej samej trwałości, lub – w zależności od oczekiwań – przy zwiększonej trwałości.

Więcej informacji na temat współpracy?

Zadzwoń