Wybrane realizacje

There are so many different types of businesses out there for you to choose from, but if you really want to start your own business you probably already have a good idea what it is you want to do.

Opracowanie zintegrowanego środowiska obliczeniowego trwałości na modelu dyskretnym złączy uwzględniającego probabilistyczną naturę występowania efektu skali oraz podziału złącza na „ogniwa” o różnym potencjale destrukcyjnym.

Rozwiązanie dotyczy obszaru projektowania oraz projektowania wstecznego węzłów konstrukcji stalowych wykonanych przez spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazowej (metody MIG/MAG) i narażonych na obciążenia zmienne w czasie. Rozwiązanie to odnosi się do węzłów w których spoina po jej wykonaniu nie Continue reading

Czytaj więcej..
Realizacje

Prognozowanie efektu skali z wykorzystaniem modelu obliczeniowego trwałości, bez konieczności doboru parametrów korekcyjnych z możliwością generowania charakterystyk zmęczeniowych obiektów, pozwalającą na efektywną ewaluację przyjętych założeń projektowych

W potocznej świadomości zwiększenie wytrzymałości i trwałości można uzyskać przez tzw. „przewymiarowanie” – zwiększenie objętości materiału wykorzystanego do konstrukcji. Szczególnie w przypadku złączy spawanych widoczny jest efekt odwrotny – spadek trwałości mający powiązanie ze wzrostem objętości. Efekt ten uwzględnia się Continue reading

Czytaj więcej..
Realizacje

Więcej informacji na temat współpracy?

Zadzwoń